Sözlükte "irtifak hakkı" ne demek?

1. Başkasının arsa, yol, bahçe gibi taşınmaz bir malından belirli bir biçimde yararlanma hakkıirtifak hakkı

İrtifak hakkı kelimesinin ingilizcesi

n. easement, servitude, appurtenances

Irtifak hakkı ne demek? (Ekonomi)

(Servitude, casement) Daha çok birbirine komşu durumdaki taşınmaz mallar üzerinde başka bir taşınmaz yararına sağlanan yükümlülük niteliğindedir. Yükümlü taşınmaz malın malikini, diğerinin belirli eylemlerine katlanmaya veya mülkiyetine özgü bazı haklarını kullanmaktan sakınmaya zorlar. İrtifak hakkının kurulması için Tapu Siciline tesçil şarttır.